σχεδιασμός προϊόντος

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον σχεδιασμό του προϊόντος σας

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες από την έρευνα αγοράς για να σχεδιάσετε το προϊόν που θέλει η αγορά σας. Άσχετα με τις ικανότητές σας στο μάρκετινγκ και στις πωλήσεις, αν δεν έχετε ένα προϊόν που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αγοραστικού κοινού σας, τότε η αποτυχία είναι εγγυημένη. Επιλέγοντας το σωστό μίγμα χαρακτηριστικών με χαμηλό κόστος, είναι πράγματι ένας άθλος από μόνο του.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι θέλουν οι αγοραστές σας; Αν δεν το γνωρίζετε αυτό, τότε είναι αδύνατο να σχεδιάσετε ένα προϊόν που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία από την έρευνα αγοράς για προσδιορίσετε τις ανάγκες.

Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για τον σχεδιασμό; Ο σχεδιασμός δεν μπορεί να αλλάζει καθημερινά. Απαιτείται χρόνος για την παραγωγή, τη δοκιμή και την εξάλειψη όλων των προβλημάτων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προγραμματίσετε εξ αρχής σε ποιο σημείο θα βρίσκεται η επιχείρησή σας την ώρα που θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός.

Πόσο θα κοστίσει; Πρέπει να σιγουρευτείτε ότι θα έχετε κέρδος μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού – αν οι αγοραστές σας πάρουν αυτό που ζητάνε χωρίς όμως εσείς να αποκομίσετε το κέρδος σας λόγω του υψηλού κόστους, αυτό δεν έχει καμία επιχειρηματική λογική.

Αναλογισθείτε τις συνέπειες! Ο σχεδιασμός ενός προϊόντος δεν είναι μία αυτόνομη διαδικασία. Πρέπει επίσης να σκεφθείτε τις επιπτώσεις του νέου προϊόντος στις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, τα οικονομικά, την παραγωγή, τη διανομή και τη συσκευασία.

Στην περίπτωση που θέλετε να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μου.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *