έρευνα αγοράς

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την έρευνα αγοράς

Αναζητήστε την κατάλληλη πληροφόρηση, μέσω της έρευνας αγοράς, για να μπορέσετε να πάρετε τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις. Πριν ρωτήσετε οποιονδήποτε σχετικά με τη μελλοντική σας επιχείρηση, σκεφτείτε το σκοπό της και τι θέλετε να μάθετε. Θέστε τις ακόλουθες ερωτήσεις στον εαυτό σας:

  • Πώς θα περιγράφατε καλύτερα τα άτομα που είναι πιο πιθανό να αγοράσουν το προϊόν ή την υπηρεσία σας;
  • Τι θέλετε να γνωρίζετε για αυτούς τους ανθρώπους που θα διευκολύνουν την πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας σε αυτούς;
  • Πώς μπορείτε να προσεγγίσετε κόσμο ώστε να συλλέξετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε;

Επαναλάβετε αυτήν την άσκηση για όλες τις αγορές που στοχεύετε.

Έρευνα αγοράς

Προσπαθείστε να προσδιορίσετε το προφίλ των ανθρώπων που μπορεί να αγοράσουν το προϊόν σας, το μέγεθός τους και τις προτιμήσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να σχεδιάσετε το προϊόν σας “στα μέτρα” της αγοράς σας.

Οι πελάτες σας από μια συγκεκριμένη αγορά μπορούν να χωριστούν σε “τμήματα”. Το κάθε “τμήμα” ορίζετε από τις προτιμήσεις του και τις ανάγκες του. Οι παράγοντες που διαφέρουν από “τμήμα” σε “τμήμα” μπορεί να είναι η οικονομική ευχέρεια, το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο, η ηλικία κ.ά. Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη στόχευση του αγοραστικού κοινού σας.

Πολλές νέες επιχειρήσεις στοχεύουν στη μαζική αγορά. Αυτή η στρατηγική συνήθως αποτυγχάνει γιατί το μήνυμα δεν είναι το ίδιο για όλους. Με λίγη έρευνα και σωστή τμηματοποίηση της αγοράς, θα μπορέσετε να στοχεύσετε τις ενέργειες μάρκετινγκ για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ποιοι παράγοντες ορίζουν τα τμήματα της αγοράς σας; Οι παράγοντες διαφέρουν από αγορά σε αγορά. Η τοποθεσία, η αγοραστική δύναμη, οι ανάγκες των καταναλωτών, οι συνήθειες, το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο, η ηλικία είναι όλοι κοινά αποδεκτοί παράγοντες τμηματοποίησης.

Τι ψάχνετε να βρείτε; Κοινά χαρακτηριστικά, τι ψάχνουν να βρουν σε ένα προϊόν, πόσοι είναι και που βρίσκονται, τρόπους προσέγγισης αυτών, τα χρήματα που είναι αποφασισμένοι να διαθέσουν.

Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πληροφόρηση; Από την στιγμή που έχετε προσδιορίσει τα τμήματα της αγοράς, μπορείτε να αποφασίσετε εκείνο που θα στοχεύσετε και πως να το προσεγγίσετε.

Tip: Μην επιχειρήσετε να διεξάγετε την έρευνα αγοράς μόνοι σας αν δεν είστε σίγουροι για το τι ακριβώς κάνετε. Αναζητήστε εξειδικευμένη βοήθεια!

Έρευνα ανταγωνισμού

Το να έχετε ένα καλό προϊόν δεν σημαίνει και πολλά γιατί αν ο ανταγωνισμός σας έχει ένα καλύτερο, τότε πιθανότατα θα “πονέσετε”. Επομένως είναι λογικό να μάθετε όσα μπορείτε περισσότερα για τον αντίπαλο για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων. Αποφεύγοντας τον σκληρό (δυνατό) ανταγωνισμό και επιλέγοντας τμήματα της αγοράς με πιο αδύναμους παίχτες, έχετε περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Είναι πολύ σημαντικό να μην συγκρουστείτε με τις μεγάλες επιχειρήσεις της αγοράς σας από την αρχή. Κρατώντας χαμηλό προφίλ, θα σας βοηθήσει μακροπρόθεσμα.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι ψάχνετε να βρείτε; Ποιοι είναι; Ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία του προϊόντός τους; Πόσο χρεώνουν; Πόσο πετυχημένοι είναι; Πως βγάζουν το προϊόν στην αγορά; Ποιο είναι το μερίδιο αγοράς που κατέχουν;

Που θα βρείτε την πληροφόρηση; Οι περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν από τους ιστοτόπους των ανταγωνιστών, τις ετήσιες αναφορές, τα διαφημιστικά φυλλάδια και brochures, από φίλους και γνωστούς κ.ά. Άλλη εναλλακτική λύση αλλά υψηλού κόστους είναι να αναθέσετε το έργο σε εξειδικευμένα γραφεία.

Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πληροφόρηση; Ο πρωταρχικός στόχος σας είναι να βρείτε ένα “κενό” εξυπηρέτησης στην αγορά που απευθύνεστε. Κάτι που λείπει. Το προϊόν σας πρέπει να είναι μοναδικό για να διαφοροποιθεί από των υπολοίπων. Αυτή η πληροφορία θα προέλθει από την έρευνα ανταγωνισμού. Επίσης η έρευνα θα σας βοηθήσει στη διαμόρφωση των τιμών σας λαμβάνοντας υπόψην τις τιμές του ανταγωνισμού σας και στον ορισμό του στόχου σας για το μερίδιο αγοράς που θέλετε να κατακτήσετε.

Έρευνα γνώμης καταναλωτών

Ακούστε τι πιστεύουν οι αγοραστές σας για το προϊόν σας, την επιχείρησή σας αλλά και για εσάς τους ίδιους.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι ψάχνετε να βρείτε; Ποια είναι η γνώμη τους για το προϊόν σας; Ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία του; Θα κάνανε επαναληπτκές αγορές από εσάς; Τι θα ήθελαν να αλλάξει; Πως άκουσαν για την επιχείρησή σας; Τι πιστεύουν για τον ανταγωνισμό σας; Ποια είναι τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούν περισσότερο; Ποιες είναι οι αγοραστικές τους συνήθειες (συχνότητα, ύψος αγορών);

Που θα βρείτε την πληροφόρηση; Ζητήστε από το κοινό σας να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο. Καλέστε τους σε μία εκδήλωση και ζητήστε εκεί τη γνώμη τους. Διεξάγετε τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Ρωτήστε τους στα κοινωνικά δίκτυα και στα διάφορα επαγγελματικά φόρουμ. Αναθέστε το έργο σε εξειδικευμένους.

Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πληροφόρηση; Να σχεδιάσετε ένα προϊόν πιο προσεγμένο για το κοινό σας. Να σχεδιάσετε μάρκετινγκ καμπάνιες στοχευμένες για την αύξηση της ζήτησης του προϊόντός σας. Να κατανοήσετε τις αγοραστικές συνήθειες των πελατών σας. Να προβλέψετε τυχόν επιθετικές κινήσεις των ανταγωνιστών σας όπως και ευκαιρίες. Να επιλέξετε την σωστή τιμολογιακή πολιτική για το προϊόν σας.

Στην περίπτωση που θέλετε να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μου.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *