νεοφυής επιχειρηματικότητα

Πως να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση

Το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης είναι σπάνια εύκολη υπόθεση. Τα ακόλουθα tips είναι σημαντικές προτεραιότητες που όλοι πρέπει να λάβουν υπόψη, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας:

Έρευνα αγοράς

Δεν είναι συνετό να λαμβάνουμε αποφάσεις βάσει υποθέσεων ή βάσει του ένστικτού μας. Διεξάγετε έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού για να μάθετε τι θέλει η αγορά σας και ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας . Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με τον σχεδιασμό του προϊόντος / υπηρεσίας, τις πωλήσεις και την στρατηγική μάρκετινγκ θα βασίζονται στις πληροφορίες που απορρέουν από την έρευνα αγοράς.

Σχεδιασμός προϊόντος / υπηρεσίας

Χρησιμοποιήστε τα αποτέλεσματα της παραπάνω έρευνας για να σχεδιάσετε το προϊόν σας. Επιπλέον, προσπαθείστε να διαφοροποιήσετε το προϊόν σας έτσι ώστε να έχει μια σαφή USP (Unique Selling Proposition). Μπορείτε να διαφοροποιήσετε το προϊόν σας σε σχέση με την τιμή, την ποιότητα, την λειτουργικότητα, τα χαρακτηριστικά και το στυλ.

Μάρκετινγκ στρατηγική

Για να είναι επιτυχές το μάρκετινγκ σας πρέπει να είναι συνεπές. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες της έρευνας αγοράς για να συντονίσετε της κινήσεις σας στο κομμάτι του μάρκετινγκ. Είναι ζωτικής σημασίας να στοχεύσετε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς (τουλάχιστον για την αρχή) και να αποφασίσετε ποια θα είναι τα βασικά κριτήρια πώλησης του προϊόντος σας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ για να μεταφέρετε το μήνυμα στους δυνητικούς αγοραστές σας.

Εύρεση κεφαλαίων

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να συγκεντρώσετε χρήματα. Ίδια κεφάλαια, ιδιώτες επενδυτές, κρατικές επιδοτήσεις, τραπεζικός δανεισμός, υποστήριξη από φίλους και οικογένεια. Προσοχή μόνο με το δανεισμό!

Δοκιμή ιδέας

Πριν αρχίσετε τη μαζική παραγωγή του προϊόντος, βγάλτε ένα δείγμα, δοκιμάστε το στην αγορά και μετρήστε τα αποτελέσματα. Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, τότε προχωρήστε στην περαιτέρω υλοποίηση της ιδέας σας. Χρησιμοποιείστε προβλέψεις και εκτιμήσεις βασιζόμενες σε στοιχεία για να κατανοήσετε, όπου είναι εφικτό, τη μελλοντική πορεία της επιχείρησής σας. Όταν νοιώσετε σίγουρος/η για τον εαυτό σας και δείτε κάποια ανοδικά σημάδια στις πωλήσεις σας, ξεκινάτε. Καλή εκκίνηση!

Στην περίπτωση που θέλετε να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μου.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *