Επιχειρηματική Στρατηγική

Παύλος Πόλι

Ο χειρότερος εχθρός οποιασδήποτε επιχείρησης είναι η έλλειψη κατεύθυνσης. Χωρίς αυτή, είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί απόδοση. Η επιχειρηματική στρατηγική θα σας βοηθήσει στην κατεύθυνση που θέλετε να δώσετε στην επιχείρησή σας, είτε σχετίζεται με την ανάπτυξή της, ή την σταθεροποίησή της. Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε βάσει ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Ας μετατρέψουμε τις προθέσεις σας σε αποτελέσματα!

Πως μπορώ να σας βοηθήσω

  • Στη διαμόρφωση στρατηγικών στόχων με βάση τις βελτιώσεις που επιθυμείτε για την επιχείρησή σας και τα θέματα που σας απασχολούν.
  • Στο καθορισμό της κατεύθυνσης που μπορεί η επιχείρησή σας να ακολουθήσει, λαμβάνοντας υπόψη τα δικά της χαρακτηριστικά και αναλύοντας τους πόρους της (ανθρώπους, δεξιότητες, διαδικασίες, εργαλεία), για να προσδιορίσετε τους μοχλούς βελτίωσης και τους περιορισμούς του περιβάλλοντος σας.
  • Στην κατασκευή ενός προσαρμοσμένου οδικού χάρτη που θα μεγιστοποιεί την πιθανότητα όχι μόνο επίτευξης καθορισμένων στόχων (αποτελεσματικότητα) αλλά και επίτευξής τους με χαμηλότερο κόστος (οικονομικά).
  • Στην παροχή υποστήριξης κατά την υλοποίηση της στρατηγικής σας. Η καθορισμένη στρατηγική σας δεν έχει νόημα εάν δεν θεωρείτε μέρος της υλοποίησης. Η υλοποίηση απαιτεί την έμπρακτη εμπλοκή των ομάδων σας για την πραγματοποίηση της αλλαγής.

Πιστεύετε ότι είμαι ο κατάλληλος

Μήπως το έχετε πει εσείς

“Η στρατηγική αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις.”

“Έχω επικεντρωθεί πολύ στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.”

“Αν η επιχείρησή σταθεί στα πόδια της και μεγαλώσει, θα πρέπει να προσλάβω μάνατζερ που δεν θα είναι μέλος της οικογένειας. Προς το παρόν, εκτελώ όλες τις λειτουργίες, οπότε είναι αρκετά απαιτητικό.”

“Δεν έχω επίσημα σχέδια για την επιχείρηση, αυτή τη στιγμή, καθώς τρέχω όλη την ημέρα. Καταγράφω όσα μπορώ ανεπίσημα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει πραγματικά μέχρι αυτό να υλοποιηθεί.”

“Πρέπει να εκπονήσουμε και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο.”

“Έχουμε σχέδια αλλά δεν είναι επίσημα και γραπτά. Χρειαζόμαστε μια πιο επίσημη και στρατηγική προσέγγιση.”