Επιχειρηματική Οργάνωση

Παύλος Πόλι

Ακόμη και οι πιο επιτυχημένες εταιρείες περιστασιακά δεν καταλαβαίνουν πώς εξελίσσεται η εργασία, πώς να δημιουργήσουν το εργατικό δυναμικό που χρειάζονται για να επιτύχουν τους στόχους τους και πώς να παρέχουν ένα περιβάλλον εργασίας που μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα και προωθεί την καινοτομία.

Πως μπορώ να σας βοηθήσω

  • Στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό μέσω των αλλαγών που απαιτούνται στο ανθρώπινο δυναμικό, στην οργανωσιακή δομή, στις διαδικασίες και στην τεχνολογία.
  • Στη διαχείριση των αναγκαίων αλλαγών μέσω της προετοιμασίας και της υποστήριξης των εργαζομένων σας για να υιοθετήσουν με επιτυχία την αλλαγή προκειμένου να οδηγήσετε την επιχείρησή σας στην επιτυχία.
  • Στον σχεδιασμό της οργάνωσης της επιχείρησης σας γιατί μία επιχείρηση πρέπει να είναι σχεδιασμένη για να μειώνει το κόστος της, να προωθεί την ανάπτυξη και να βελτιώνει την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ευημερία της. Η προσέγγισή μου δίνει επιλογές στους επιχειρηματίες όσον αφορά τη λειτουργική δομή της επιχείρησης, το ρόλο των κεντρικών στη λειτουργία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον κάθε ρόλο.

Πιστεύετε ότι είμαι αυτός που χρειάζεστε