Επιχειρηματική Λειτουργία

Παύλος Πόλι

Βελτιστοποιήστε την επιχειρηματική λειτουργία  για να μειώσετε το κόστος, να βελτιώσετε την εξυπηρέτηση πελατών και να μειώσετε τους χρόνους παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών βελτιστοποιώντας τις ροές εργασιών, τις διαδικασίες, τις προβλέψεις και τον προγραμματισμό.

Πως μπορώ να σας βοηθήσω

  • Στην τυποποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών.
  • Στη βελτιστοποίηση των ροών εργασιών.
  • Στη βελτιστοποίηση του προγραμματισμού παραγωγής για να μεγιστοποιήσετε την πιθανότητα παράδοσης των προϊόντων στις συμφωνηθέντες ημερομηνίες με τον πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο.
  • Στη βελτιστοποίηση του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει αρκετό προσωπικό για να εκτελέσει την απαιτούμενη εργασία, ενώ ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσετε το πλεονάζον προσωπικό και τις υπερωρίες.
  • Στην ανάπτυξη συστημάτων εκτίμησης και ελέγχου για να διασφαλίσετε ότι επιτυγχάνεται κέρδος σε κάθε συναλλαγή.

Πιστεύετε ότι είμαι αυτός που χρειάζεστε

Μήπως το έχετε πει εσείς

“Είμαι ο βασικός βραχίονας λειτουργίας της επιχείρησης.”

“Το βασικό μου πρόβλημα στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης είναι η έλλειψη διαδικασιών, συστημάτων και εργαλείων.”

“Ανακαλύψαμε ότι φτιάχνοντας τους δικούς μας “κανόνες” καθώς προχωράμε είναι κουραστικό και χρονοβόρο. Πολλές φορές αισθάνομαι απομονωμένος στη λήψη αποφάσεων λόγω έλλειψης πληροφοριών και υποστήριξης.”

“Η πληροφόρηση υπάρχει, αλλά το προσωπικό δεν διαθέτει τις δεξιότητες για να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Δεν διαθέτω την ομάδα που θα κοιτάξει από κοντά την λειτουργική πλευρά της επιχείρησης.”

“Πολλές πληροφορίες διατηρούνται, επί του παρόντος, στο μυαλό μου.”