Μάρκετινγκ & Πωλήσεις

Παύλος Πόλι

Υποστηρίζω τους ηγέτες να επιφέρουν αλλαγές μέσω σημαντικών στρατηγικών ανάπτυξης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προσφέρουν σημαντική αξία σήμερα και στο μέλλον. 

Πως μπορώ να σας βοηθήσω

  • Στη διαμόρφωση στρατηγικών ανάπτυξης έτσι ώστε να αυξήσετε το μερίδιο αγοράς και τις πωλήσεις σας καθώς και στη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρετε.
  • Στο λανσάρισμα προϊόντων και υπηρεσιών έτσι ώστε να προσδιορίσετε την αγορά που πρέπει να στοχεύσετε μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μάρκετινγκ, πωλήσεων και διανομής.
  • Στον προσδιορισμό του βέλτιστου μίγματος μάρκετινγκ έτσι ώστε να προσφέρετε το προϊόν ή υπηρεσία σας, στη βέλτιστη τιμή, με την απαιτούμενη προώθηση και την σωστή διανομή για να μπορέσετε να ξεπεράσετε τον ανταγωνισμό.
  • Στην ανάλυση της ζήτησης των προϊόντων και υπηρεσιών σας έτσι ώστε να γνωρίζετε το τμήμα και το μέγεθος της αγοράς που απευθύνεστε καθώς και την εκτίμηση της μελλοντικής ζήτησης.
  • Στην τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών σας λαμβάνοντας υπόψη τα τμήματα της αγοράς που απευθύνεστε, τις συνθήκες της αγοράς, τα ποσοστά κέρδους και τα κόστη.
  • Στην ανάλυση των δεδομένων μάρκετινγκ έτσι ώστε να προσδιορίσετε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών σας ενεργειών.

Πιστεύετε ότι είμαι αυτός που χρειάζεστε

Μήπως το έχετε πει εσείς

“Δεν έχω εμπειρία στο μάρκετινγκ. Κάνω  συνεχώς ότι κάνουν οι άλλοι.”

“Δεν κάνουμε μάρκετινγκ. Η στρατηγική μάρκετινγκ είναι να μην κάνουμε μάρκετινγκ.”

“Δεν επενδύουμε αρκετά στο μάρκετινγκ.”

“Δεν έχω τα χρήματα για να επενδύσω στο μάρκετινγκ.”