Οικονομική Διαχείριση

Παύλος Πόλι

Για να βοηθήσω τις επιχειρήσεις στη μεγιστοποίηση της αξίας τους, συνδυάζω την οικονομική διαχείριση με καινοτόμες λύσεις.

Πως μπορώ να σας βοηθήσω

  • Στην πρόβλεψη των ταμιακών σας ροών έτσι ώστε να δείτε που ακριβώς πάνε τα χρήματά σας και από που αποταμιεύετε χρήματα.
  • Στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού σας έτσι ώστε να έχετε έναν οικονομικό οδικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων σας.
  • Στην ανάλυση των οικονομικών σας καταστάσεων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους αριθμοδείκτες για την εύρεση τάσεων και χασμάτων.
  • Στον υπολογισμό της πραγματικής αξίας της επιχείρησής σας στην περίπτωση πώλησής της.
  • Στην αξιολόγηση των επενδυτικών σας ιδεών πριν την απόφαση υλοποίησης των.
  • Στη δημιουργία οικονομικών μοντέλων με τη βοήθεια του λογισμικού Excel.

Πιστεύετε ότι είμαι αυτός που χρειάζεστε

Μήπως το έχετε πει εσείς

“Δεν είμαι πολύ καλός/ή στο χειρισμό οικονομικών θεμάτων με συστηματικό τρόπο, επομένως χρειάζομαι βοήθεια από άτομα όπως είναι οι λογιστές.”

“Δεν το έχω με τα νούμερα.”

“Πιστεύω ότι θα μπορούσα να βοηθήσω την επιχείρηση μου ακόμη πιο πολύ αν διέθετα γνώσεις οικονομικών.”

“Πρέπει να μάθω να διαχειρίζομαι την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης για πολλούς και αυτονόητους λόγους.”

“Αν και το πληροφοριακό σύστημα που διαθέτουμε μας δίνει πληθώρα αναφορών, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη μέσα σε όλο αυτόν τον όγκο πληροφορίας.”