Επιχειρηματική Διάγνωση

Παύλος Πόλι

Η επιχειρηματική διάγνωση είναι μια διαδικασία για τον εντοπισμό των λόγων για τη μη ικανοποιητική επίδοση της επιχείρησής σας. Έτσι, μπορώ και εντοπίζω τα συμπτώματα ή τα αίτια ενός προβλήματος. Αξιολογώ την απόδοση 12 διαφορετικών τομέων της επιχείρησής σας για να προσδιορίσω τους λόγους για τις χαμηλές επιδόσεις και στην συνέχεια σας παρέχω συστάσεις. 

Τομείς Αξιολόγησης

01. Μάρκετινγκ & Πωλήσεις. Πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση προσελκύει νέους πελάτες και πόσο καλά διαχειρίζεται τους υφιστάμενους πελάτες της.

02. Λειτουργία. Πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση συνεισφέρει στην αύξηση των πωλήσεων και στη δημιουργία κέρδους.

03. Οργάνωση. Πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση διαχειρίζεται τους πόρους της (ανθρώπους, εξοπλισμό, διαδικασίες, συστήματα).

04. Οικονομικά. Πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση διαχειρίζεται τα οικονομικά της.

05. Στρατηγική. Πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο μέλλον.

06. Μάνατζμεντ. Πόσο αποτελεσματικά η διοίκηση της επιχείρησης ορίζει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί.

07. Εξυπηρέτηση πελατών. Πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση ελέγχει την ικανοποίηση των πελατών της.

08. Διαδικασίες. Πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση σχεδιάζει και ελέγχει κρίσιμες διαδικασίες της λειτουργίας της.

09. Αριθμοδείκτες. Πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση μετρά τις επιδόσεις της με τη βοήθεια συγκεκριμένων αριθμοδεικτών.

10. Προϊόντα & Υπηρεσίες. Πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση ελέγχει τις επιδόσεις των προϊόντων & υπηρεσιών της και πόσο συχνά λανσάρει νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες.

11. Ποιοτικός έλεγχος. Πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση διαχειρίζεται την ποιότητα που παράγει με συστήματα ελέγχου.

12. Πληροφόρηση. Πόσο αποτελεσματική είναι η πληροφόρηση που παρέχει η επιχείρηση στην διοικητική ομάδα, για να την υποστηρίξει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. 

Ξεκινήστε με την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησής σας, χωρίς χρέωση, τώρα!