Γειά σας. Είμαι ο Παύλος Πόλι.
Βοηθώ τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις τους και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες τους.

Υφιστάμενες και νεοφυής επιχειρήσεις αποζητούν την συνεργασία σε θέματα του μάνατζμεντ, στην κατάστρωση και υλοποίηση στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων,  στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων.

Παύλος Πόλι

Εφτακόσιες χιλιάδες περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σημαντικές και πολύπλευρες επιχειρηματικές προκλήσεις, αλλά συχνά δεν έχουν καμία ουσιαστική πρόσβαση σε οικονομική συμβουλή, καθοδήγηση και υποστήριξη σε θέματα σχεδιασμού, αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω του μικρού τους μεγέθους και της αδυναμίας τους να καλύψουν οικονομικά τέτοιες υπηρεσίες. Αλλά και όταν έχουν τη δυνατότητα και τη βούληση, δεν υπάρχει πάντα διαθεσιμότητα τέτοιων υπηρεσιών, ειδικά στην περιφέρεια. Η έλλειψη υποστήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι εν μέρει υπεύθυνη για τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας σε όλους τους κλάδους στους οποίους λειτουργούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα της θνησιμότητας των νέων επιχειρήσεων.

Για μια υφιστάμενη μικρομεσαία επιχείρηση, οι σύμβουλοι μπορούν να φέρουν γρήγορα αποτελέσματα και να αποφέρουν άμεσα οφέλη. Οι υπηρεσίες τους βοηθούν στον σχεδιασμό της στρατηγικής, στην υλοποίηση αλλαγών και στην πιο αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση. Μια επιχείρηση μπορεί να εκμεταλλευτεί άμεσα την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις γνώσεις των συμβούλων.

Είναι σημαντικό να έχετε πρόσβαση στις σωστή πληροφόρηση, γνώση και βοήθεια ως μια επιχείρηση. Οι πελάτες μου έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν βοήθεια καθώς τη χρειάζονται, χωρίς μακροπρόθεσμα συμβόλαια.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι

Σε ποιους απευθύνομαι

Πως μπορώ να βοηθήσω

Σκοπός μου είναι η υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως στην περιφέρεια, για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων λειτουργίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι υπηρεσίες μου παρέχουν ένα επιστημονικά άρτιο και καινοτόμο μηχανισμό ανάλυσης, αξιολόγησης, συμβουλής και αντιμετώπισης των προβλημάτων της μικρής και μεσαίας επιχείρησης ανεξάρτητα από τον κλάδο και την περιοχή λειτουργίας της.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μου επικεντρώνονται στην παροχή ουσιαστικής υποστήριξης σε μικρότερους οργανισμούς. Οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν απαραιτήτως όλους τους πόρους για να επιτύχουν τους στόχους τους. Παρέχω το απαραίτητο σετ δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας και κατανοώ τις ανάγκες σας. Συνεργάζομαι απευθείας με τους πελάτες μου για να εξασφαλίσω τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μου είναι χαμηλού ρίσκου (κινδύνου). Δεν απαιτούνται μακροπρόθεσμες συμφωνίες και συμβόλαια. Απλώς επικοινωνήστε μαζί μου και ξεκινήστε.

Που μπορώ να βοηθήσω

 • Αύξηση πωλήσεων
 • Μείωση κόστους
 • Αύξηση ρευστότητας
 • Αύξηση παραγωγικότητας & αποτελεσματικότητας
 • Στρατηγικός σχεδιασμός
 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός
 • Οικονομικός σχεδιασμός
 • Πλάνο μάρκετινγκ
 • Τιμολογιακή πολιτική
 • Οργάνωση & Μετασχηματισμός
 • Αύξηση αποτελεσματικότητας
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Διαχείριση χρόνου
 • Βασικές αρχές του μάνατζμεντ
 • Στρατηγικό μάνατζμεντ
 • Οργάνωση & διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Λήψη αποφάσεων
 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός
 • Σχέδιο μάρκετινγκ
 • Επιχειρησιακή στρατηγική
 • Ανταγωνιστική στρατηγική & ανάλυση
 • Οικονομική ανάλυση
 • Διαχείριση κερδοφορίας
 • Lean management & Six Sigma
 • Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Benchmarking
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Διαχείριση χρόνου
 • Είσοδος σε νέες αγορές
 • Ανάπυξη νέων προϊόντων
 • Επέκταση δυναμικότητας
 • Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
 • Έναρξη δραστηριότητας
 • Υλοποίηση αλλαγών
 • Διαχείριση έργων
 • Interim management
 • Διαγνωστικές εργασίες
 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Ανάλυση μεγάλων δεδομένων
 • Στατιστική ανάλυση
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Δημιουργία οικονομικών μοντέλων
 • Δημιουργία επιχειρηματικών παρουσιάσεων

Τα οφέλη που θα αποκομίσετε

Πιστεύετε ότι μπορώ να βοηθήσω

Τρόποι συνεργασίας

1-number-150x150

Έξι δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις προσαρμοσμένες με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη και μια δίωρη συνάντηση μετά το πέρας των εργασιών για τη διασφάλιση της υλοποίησης των αποφάσεων.

Χρέωση: 840 €

2-number-150x150

Δώδεκα δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις προσαρμοσμένες με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη και μια δίωρη συνάντηση μετά το πέρας των εργασιών για τη διασφάλιση της υλοποίησης των αποφάσεων.

Χρέωση: 1.300 €

3-number-150x150

Εικοσιτέσσερις δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις προσαρμοσμένες με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη και μια δίωρη συνάντηση μετά το πέρας των εργασιών για τη διασφάλιση της υλοποίησης των αποφάσεων.

Χρέωση: 2.000 €

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχούς συνεργασίας

Ποιος είναι ο σύμβουλος σας

Παύλος Πόλι
0 +
έτη εμπειρίας
0 +
έτη ως σύμβουλος επιχειρηματικότητας
0 +
επιτυχημένα έργα συμβουλευτικής
0 M
σε οικονομίες

Είμαι Πιστοποιημένος Σύμβουλος Διοίκησης Επιχειρήσεων (CMC). Τι σημαίνει αυτό για εσάς; Μπορείτε να είστε βέβαιοι τόσο για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα λάβετε από εμένα όσο και για την εργασία μου εντός αυστηρών πλαισίων επαγγελματικής ηθικής – δεοντολογίας. Έχω, αποδεδειγμένα, επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα και οφέλη για τους πελάτες μου και διαθέτω την απαιτούμενη γνώση και ένα φάσμα ικανοτήτων σε σχέση με πρακτικές διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων.

Διαθέτω 25+ έτη εμπειρίας στην πραγματική οικονομία σε θέσεις που αφορούν το μάνατζμεντ και την συμβουλευτική. Συνεργάζομαι με μικρομεσαίες επιχειρήσεις επί σειρά ετών με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Διαθέτω ΜΒΑ και πτυχίο στα Πληροφοριακά Συστήματα από πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είμαι παθιασμένος με την διοίκηση, την οργάνωση και την επίλυση δύσκολων προβλημάτων της επιχειρηματικότητας.

Τομείς εξειδίκευσης:

Στρατηγικός Σχεδιασμός, Οργάνωση Επιχειρήσεων, Οικονομική Διαχείριση, Μάρκετινγκ & Πωλήσεις, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαχείριση Έργων, Διαχείριση Αλλαγών, Interim Management, Εκπαίδευση

Τι λένε για μένα

Πιστεύετε ότι είμαι αυτός που ψάχνετε

Συχνές Ερωτήσεις

 • Αντιμετωπίζετε προκλήσεις στην επιχείρησή σας που την εμποδίζουν να αναπτυχθεί;
 • Αντιμετωπίζετε προκλήσεις στην επιχείρησή σας που την εμποδίζουν να είναι κερδοφόρα;
 • Οι υφιστάμενες επιχειρηματικές σας διαδικασίες, προκαλούν προβλήματα στην καθημερινή  λειτουργία (σφάλματα, αυξημένο κόστος, αναξιόπιστα αποτελέσματα, χαμηλή παραγωγικότητα);
 • Χρειάζεστε κάποιο άτομο να σχεδιάσει το επιχειρηματικό σας μέλλον;

Αν απαντήσατε καταφατικά σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, τότε ΝΑΙ. Χρειάζεστε τις υπηρεσίες μου.

Δουλεύω με ένα ευρύ φάσμα κλάδων. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους πελάτες μου προέρχονται από το λιανικό εμπόριο, τα καταναλωτικά αγαθά, τις κατασκευές, τη μεταποίηση, την εστίαση, τον τουρισμό, την τεχνολογία και το ελεύθερο επάγγελμα.

Η απάντηση μου είναι η εξής: Πώς μπορείτε να αντέξετε οικονομικά και να μην προσλάβετε κάποιον για να σας βοηθήσει, καθώς τα προβλήματα χειροτερεύουν και δεν καλυτερεύουν; Το πιο σημαντικό είναι να συνεργαστείτε με κάποιον που μπορεί πραγματικά να φέρει αποτελέσματα που θα  επηρεάσουν θετικά την επιχείρησή σας. Κατά τη φάση της αρχικής αξιολόγησης, θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την συνεργασία μας και αν θα είναι βιώσιμη, οικονομικά αποδοτική και το πιο σημαντικό, θα μπορέσετε να μάθετε περισσότερα για μένα και αν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά.

Business Development Guide Cover-1220

Κατεβάστε το Δωρεάν eBook

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μάθετε πως να αναπτύξετε την επιχείρισή σας – ΣΗΜΕΡΑ

Αποστολή του Δωρεάν
Οδηγού Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Η επιχείρηση λειτουργεί ομαλά και είναι έτοιμη για μια νέα πρόκληση; Μάθετε τι σημαίνει να αναπτύξετε την επιχείρησή σας.

Ο Οδηγός Επιχειρηματικής Ανάπτυξης περιέχει πάνω από 25 σελίδες συμβουλές και μυστικά για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για την αποστολή του Οδηγού.

Αυτός ο Οδηγός προορίζεται μόνο για πληροφόρηση . Επικοινωνήστε πάντα με έναν επαγγελματία για περαιτέρω συμβουλές.

Απεχθανόμαστε το SPAM, για αυτό και θα κρατήσουμε τα στοιχεία σας ασφαλή.